ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศราคากลางซื้อโปรแกรมระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (SAS Analytics Pro) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon52

ประกาศราคากลางซื้อโปรแกรมระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (SAS Analytics Pro) จำนวน 1 โปรแกรม เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download:ตารางซื้อโปรแกรมระบบจัดการSAS_1517297770.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top