ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

สัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 23

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon4,240
news picture

The 9th Global Tephinet Conference

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:ลงทะเบียน, ส่งบทคัดย่อ

Top