ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon336

ด้วยสำนักระบาดวิทยา มีความประสงค์ จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบสนองผู้ป่วยโรคติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพปีที่ 1 ปฏิบัติงานที่สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Download:Untitled_20170515_125633_1494821865.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top