ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

หยุดเชื้อดื้อยา

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon153
news picture

ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2560

Download:15_05_17_final_1496804003.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top