ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

การรับโอนย้ายข้าราชการ ในสังกัดกรมควบคุมโรค

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon806
news picture

การรับโอนย้ายข้าราชการ ในสังกัดกรมควบคุมโรค

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top