ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

โรคไวรัสตับอักเสบ

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon383
news picture

ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2560

Download:Hepatitis_21_06_2017_final_1498721662.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top