ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

รู้จักยุงลาย สัตว์ร้ายใกล้ตัว

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon149
news picture

ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม 2560

Download:DHF_final_30_06_2017_1499324197.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top