ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นตั้งแต่งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon270

Download:Untitled_20170726_113613_1501037462.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top