ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon316

ประกาศสำนักระบาดวิทยา :: ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น

Download:คำสั่งประกาศรายชื่อสมัคร2980,2965(1)_1501488857.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top