ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศราคากลางซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon52

ประกาศราคากลางซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส จำนวน 8,000 Test ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download:ตารางซิฟิลิส61_1531989816.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top