ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมารับและขนส่งตัวอย่างเลือด ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon48

ประกาศราคากลางจ้างเหมารับและขนส่งตัวอย่างเลือด ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download:ตารางขนส่งตัวอย่างเลือด61_1532338866.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top