ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศการคัดเลือกผู้เข้าอบรมหลักสูตร FEMT 14

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon920
news picture

1.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก FEMT14 ประกาศผลFEMT เดี่ยว 2.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก FEMT14 ประกาศผลFEMT ทีม

Download:FEMT14_1533201880.zip

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top