ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ขอเชิญส่งผลงานการประกวดภาพถ่ายการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon84

Download:ขอเชิญส่งผลงานการประกวดภาพถ่ายการเฝ้าระวัง_สอบสวน__1533202747.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top