ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

โรคเมลิออยโดสิส

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon25
news picture

ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2561

Download:mallei3082016_1533633343.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top