ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

DDC WATCH ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 ก.ค. 61

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon145
news picture

โรคเมลิออยโดสิส เชื้อแบคทีเรียที่เกิดจากการสัมผัสดินหรือน้ำ

Download:mallei3082016_1533633313.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top