ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ รื้อถอน ขนย้าย และการแกะหีบห่อ การติดตั้งประกอบ ทรัพย์สินที่ขนย้ายของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon11

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ รื้อถอน ขนย้าย และการแกะหีบห่อ การติดตั้งประกอบ ทรัพย์สินที่ขนย้ายของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

Download:เผยแพร่แผนย้ายตึก_1533880602.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top