ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ รื้อถอน ขนย้าย และการแกะหีบห่อ การติดตั้งประกอบ ทรัพย์สินที่ขนย้ายของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon122

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ รื้อถอน ขนย้าย และการแกะหีบห่อ การติดตั้งประกอบ ทรัพย์สินที่ขนย้ายของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

Download:เผยแพร่แผนย้ายตึก_1533880602.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top