ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon59

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ เบิกจ่ายจากงบลงทุนรายการครุภัณฑ์เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

Download:ตารางราคากลางครุภัณฑ์เหลือจ่าย_61_1536744464.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top