ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ประสานงานด้านวิชาการเพื่อทบทวนกฎหมาย IHR และประสานงานวิชาการด้าน IHR

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon49

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ประสานงานด้านวิชาการเพื่อทบทวนกฎหมาย IHR และประสานงานวิชาการด้าน IHR จำนวน 1 ราย

Download:ราคากลางนายชวลิต61_1517301525.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top