ประกาศเชิญชวนวิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโปรแกรมระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (SAS Analytics Pro) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon61

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้เผยแพร่ประกาศเชิญชวนวิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโปรแกรมระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (SAS Analytics Pro) จำนวน 1 โปรแกรม จึงขอเรียนเชิญสาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

Download:ร่างประกาศ-ประกวด-TORซื้อโปรแกรมSAS_1517814719.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top