ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon101

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 271 รายการ ราคากลาง 22,610 บาท

Download:ประกาศขายทอดตลาด_ประจำปี_2560_1517886947.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top