ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ถุงยางอนามัยเรื่องใกล้ตัว

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon99
news picture

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

Download:condom19022018_1519022559.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top