ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2561

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon1,895
news picture

บทสรุปทางระบาดวิทยา และมาตรการ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2561

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top