ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 มี.ค. 61

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon297
news picture

คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ : เรื่องใหม่ที่ผู้ใหญ่ควรรู้

Download:21_02_2018_update_1520483462.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top