ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon77

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

Download:ราคากลางเฝ้าระวังทางระบาดฯ_1521428913.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top