ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์รหัสตัวเลขแทนตัวบุคคลและบัตรประจำตัวอาสาสมัคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon31

จ้างพิมพ์รหัสตัวเลขแทนตัวบุคคล ในการเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มพนักงานบริการหญิง กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 179,900 ดวง และกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จำนวน 62,000 ดวง และจ้างพิมพ์บัตรประจำตัวอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จำนวน 3,100 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download:ตารางจ้างพิมพ์รหัสแทนตัวบุคคล_1521537653.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top