ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์รหัสตัวเลขแทนตัวบุคคลและบัตรประจำตัวอาสาสมัคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon60

จ้างพิมพ์รหัสตัวเลขแทนตัวบุคคล ในการเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มพนักงานบริการหญิง กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 179,900 ดวง และกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จำนวน 62,000 ดวง และจ้างพิมพ์บัตรประจำตัวอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จำนวน 3,100 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download:ตารางจ้างพิมพ์รหัสแทนตัวบุคคล_1521537653.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top