ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon36

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์

Download:เผยแพร่แผนซื้อวเชภัณฑ์มิใช่ยาปี2561_1521623193.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top