ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์ผงหมึกและตลับแม่พิมพ์(ดรัม)สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร/โทรสาร

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon68

ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์ผงหมึกและตลับแม่พิมพ์(ดรัม)สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร/โทรสาร จำนวน 8 รายการ ภายในวงเงิน 127,078.55 บาท

Download:ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ผงหมึกและตลับแม่พิมพ์_1522206199.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top