ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโปรแกรมระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (SAS Analytics Pro)

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโปรแกรมระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (SAS Analytics Pro) จำนวน 1 โปรแกรม ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

Download:sas_1522225039.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top