ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

สรุปสถานการณ์ โรคพิษสุนัขบ้า ฉบับที่ 1

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon792
news picture

สรุปสถานการณ์การปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ โรคพิษสุนัขบ้า ประจาสัปดาห์ ฉบับที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มีค. ถึง 1 เม.ย. พ.ศ. 2561

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top