ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

เดินทางปลอดภัย ใส่ใจเลือกรถโดยสาร

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon57
news picture

ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เมษายน 2561

Download:safe_1523267237.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top