ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

DDC WATCH ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เม.ย.61

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon130
news picture

เดินทางปลอดภัย ใส่ใจเลือกรถโดยสาร

Download:safe_1523267516.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top