ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวด "คนดีศรีระบาด"

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon362
news picture

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดคนดีศรีระบาด ประจำปี 2561

Download:คนดีศรีระบาด_1524463854.zip

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top