ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2561

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon63

สำนักระบาดวิทยา ขอเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2561 โดยเปิดเผยภายในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.

Download:ร่างประกาศซื้อเวชภัณฑ์_3_รายการ_1524469996.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top