ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

เปิดรับสมัคร เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนาม รุ่นที่ 3 (FETH)

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon125
news picture

เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนาม รุ่นที่ 3 (FETH) ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

Download:ประชาสัมพันธ์_1525418545.zip

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top