ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon74

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download:ประกาศ-เอกสารประกวด-TOR_เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา_3_รายกา_1525675153.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top