ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

DDC WATCH ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2561

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon462
news picture

โรคไข้หูดับ โรคอุบัติใหม่จากการรับประทานเนื้อ เลือด สุกร

Download:Step_suis_4_05_2018_.compressed_1525850928.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top