ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศราคากลางเช่าสัญญาณเครือข่าย (Lease line1) โดยเบิกจ่ายจากค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2561

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon18

ประกาศราคากลางเช่าสัญญาณเครือข่าย (Lease line1) โดยเบิกจ่ายจากค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 โดยวิธเฉพาะเจาะจง

Download:ตาราง_lease1_1529037633.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top