ประกาศราคากลางเช่าสัญญาณเครือข่าย (Lease line2) โดยเบิกจ่ายจากค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2561

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon43

ประกาศราคากลางเช่าสัญญาณเครือข่าย (Lease line2) โดยเบิกจ่ายจากค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561

Download:ตาราง_lease2_1529037769.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top