ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศราคากลางเช่าพื้นที่สำหรับวาง (Co-Location) ปีงบประมาณ 2561

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon22

ประกาศราคากลางเช่าพื้นที่สำหรับวาง (Co-Location) ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download:ตาราง_Colo_1529037904.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top