ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

DDC WATCH ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 มิ.ย. 61

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon229
news picture

โรคมือ เท้า ปาก ระบาดในเด็กเล็ก ห่วงเปิดเทอม..ฤดูกาลระบาด

Download:handfootmouse_18_06_2018_1529488832.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top