ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

โรคมือ เท้า ปาก ระบาดในเด็กเล็ก

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon24
news picture

ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2561

Download:handfootmouse_18_06_2018_1529489190.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top