ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศราคากลางซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเบื้องต้น จากสารน้ำในช่องปาก ปีงบประมาณ 2561

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon13

ประกาศราคากลางซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเบื้องต้น จากสารน้ำในช่องปาก (5x4-0010 KIT, OQ, 100ct,HIV-1/2, EXPORT ONLY) จำนวน 2,100 Test (ซื้อจากต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันจ่ายจริง ซึ่งไม่เกินวงเงิน 315,000.- บาท) ปีงบประมาณ 2561

Download:ตารางOraQuick_1529981377.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top