ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

เปิดรับสมัครแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลักเข้าอบรมหลักสูตร FEMT รุ่นที่ 14 ปีงบประมาณ 2562

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon88

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีม สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก (FEMT) รุ่นที่ 14 ปีงบประมาณ 2562

Download:FEMT14_1530072744.rar

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top