สามารถใช้งานส่วนอื่นได้ โดยเข้าที่

เว็บสำนักระบาดวิทยา

โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด (เขตและส่วนกลางเท่านั้น) 

โปรแกรมแจ้งข่าวการระบาด (สำหรับจังหวัด)

ดาวน์โหลด โปรแกรม 506 4.0

                  สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลสัปดาห์ที่ 53 ปี 2560 ติดต่อ 02-590-1725 (คุณกานต์)

                  หมายเหตุ : ข้อมูลย้อนหลังยังไม่สามารถค้นหาได้